Instruktor

Ojdana Radovićinstruktor24

Rodjena 1980. godine u Beogradu. Diplomirani je profesor fizičkog vaspitanja, plesačica, instruktor i koreograf flamenko plesa.

Plesom je počela da se bavi od malih nogu. Pohađala je časove folklora, pet godina je trenirala latino-američke i standarne plesove. Špansku igru je prvi put upoznala 2002. godine u školi španskih igara kod Olge Valentić. Prve flamenko korake je naučila kada je u Beograd došao priznati flamenko umetnik Antonio del Castillo iz Madrida koji je 2003. godine okupio flamenko trupu iz Beograda i napravio plesnu predstavu pod nazivom „Sin fronteras“ koja se održala maja 2003.godine u Sava centru u Beogradu na kojoj je i Ojdana učestvovala.

Nakon toga, priključuje se flamenko školi „Vengo“ koju je vodila i čiji je osnivač Marija Milić. Od 2006. godine Marija prepušta vođenje škole Ojdani. Svoje znanje i iskustvo u flamenko umetnosti pripisuje upravo pomenutom Antoniju, dalje pohađajući grupne i individualne časove kroz mnogobrojne radionice, učeći od: Maria Keck (Budimpešta), Marian Dominguez (Cordoba), Lidija Lovreta (Beograd), Francesca Grima (Sevilja), Concha Jareno (Madrid).
Ojdana Radović

Pored navedenih radionica i individualnih časova svoje znanje obogaćuje konstantnim samostalnim učenjem. Istraživajući i tragajući za što većim znanjem o plesu i pokretu uopšte pohađala je časove savremenog plesa i radionicu improvizacije pokreta kod Julie C. Gorosito (Argentina).

U želji da svoju ljubav i znanje o flamenku prenosi i van Beograda od januara 2010 do aprila 2011. godine držala je časove flamenka učenicima srednjih škola u vaspitnoobrazovnoj ustanovi u Subotici. Danas, uspešno vodi FLAMENKO CENTAR “EL OLOR DEL ALMA” u Beogradu, čiji je osnivač i zastupnik radeći kao instruktor, koreograf i organizator mnogobrojnih koncerata i nastupa u Beogradu i širom Srbije.