O flamenku

Umetnost flamenka se  odnosi, sa jedne  strane, na umetnost koja obuhvata ples, pevanje i sviranje na gitari, a sa druge, na poseban stil života andalužanskog naroda. Umetnost flamenka je  takođe izraz sazrevanja čoveka. Kroz sadržaje kojima se bavi i forme kroz koje se izražava, dočarava nam uslovljenost,  dinamičnost i ritmičnost tog sazrevanja, prepuna je otkrića.

Flamenko nije baš uvek pravilno shvaćen. Jer, obično ljudi flamenko vezuju samo za ples. Mnogi odlazeći u barove gde se izvodi flamenko dolaze da bi gledali ples i uglavnom nemaju interesovanja  za muziku i da slušaju pevača. Flamenko je u suštini prvo glas odnosno pevanje  pa tek onda ples, gitara i ostalo. U suštini malo je onih koji znaju šta je flamenko odnosno gde i kako je sve počelo.

Saznajte više na sledećim stranicama: