O Flamenko Centru Beograd

thumbnail

„El olor del alma“

Kulturno-umetnički centar za razvoj i širenje flamenka „El olor del alma“ u Beogradu osnovan je oktobra 2011. godine. Predhodnica ovog centra je flamenko škola „Vengo“ osnovana novembra 2003. godine i čiji je osnivač Marija Milić (Stublinčević) uspešno vodivši školu od 2003-2006 godine .

Od 2006-2011 godine školu je vodila Ojdana Radović današnji osnivač Flamenko Centra “El olor del alma”.

Flamenko škola „ Vengo“ je prva škola u Beogradu koja je počela da neguje i širi tradicionalni flamenko. Škola se predstavljala na mnogobrojnim kulturno-umetničkim manifestacijama od kojih su najznačajniji nastupi u Narodnom pozorištu, Bitef teatru, Kući Đure Jakšića, Internacionalni sajam brendova u saradnji sa Doncafe, Institut Servantes u okviru performansa „Buđenje ljubavi, Dani Španije u Beogradu u saradnji sa španskim restoranom Milagro, Kultruni centar Grad kao i na mnogim drugim kulturno-umetničkim dešavanjima. U junu 2011. godine škola je organizovala svoj prvi koncert u Beogradu na velikoj sceni Akademije 28.

Flamenko Centar “El olor del alma” je osnovan sa ciljem da doprinese razvoju, širenju i popularizaciji flamenko umetnosti , španskog jezika i španske kulture u Beogradu, Srbiji i regionu.

Ciljevi centra

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Flamenko Centar naročito:

  • edukuje se i vrši edukaciju svih zaljubljenika u oblasti flamenko umetnosti i španske kulture;
  • promoviše flamenko, španski jezik i špansku kulturu;
  • organizuje samo ili u zajednici sa drugim organizacijama časove (sekcije), radionice i druge oblike edukacije u oblasti flamenka;
  • sarađuje sa drugim domaćim i međunarodnim organizacijama koji se bave istim ili sličnim pitanjima.

Flamenko Centar “El olor del alma” će se u budućnosti truditi da umetnost flamenka postavi na što veću lestvicu muzičko-plesnih umetnosti u Beogradu i Srbiji.