Forme

Flamenko nije samo jedan muzički oblik. Postoji preko 50 formi i stilova pesama koje španci zovu “Palos”. U ranom 19.veku kada su se prepoznali prvi pevači, naravno nije bilo snimanja pesama i pevači su morali da hodaju kilometrima peške kako bi slušali druge pevače i naučili drugačije načine pevanja. Pesme koje su slušali su morali da zapamte i da nauče napamet. Međutim, povremeno se dešavalo da tokom dugog povratka kući u svoje gradove ili sela zaborave pesme,  izdavalo ih je pamćenje. To je najverovatnije razlog razlikovanja stilova pesama od grada do grada.  Navedena podela je prema Thomas Whiteley.

Soleares (Soleá)

Soleares (Soleá)
Takt: 6/8, 3/4
Soleá por Bulerías
Takt: 6/8, 3/4
Caña y Polo
Takt: 6/8, 3/4
Siguiryas
Takt: 6/8, 3/4
Serranas
Takt: 6/8, 3/4
Bulerias
Takt: 6/8, 3/4

Cantiñas, Soleá

Alegrías
Takt: 6/8, 3/4
Alegrías por Rosas
Takt: 6/8, 3/4
Caracoles
Takt: 6/8, 3/4
Cantiñas
Takt: 6/8, 3/4
Romeras
Takt: 6/8, 3/4

Fandangos

Fandangos de Huelva
Takt: 6/8, 3/4
Verdiales (Fandangos de Malaga)
Takt: 6/8, 3/4
Malagueña
Takt: 6/8, 3/4
Tarantas
Takt: 6/8, 3/4
Granadinas
Takt: 6/8, 3/4
Rondeña
Takt: 6/8, 3/4
Mineras
Takt: 6/8, 3/4

Tangos

Tangos
Takt: 2/4, 4/4
Tientos
Takt: 2/4, 4/4
Rumba
Takt: 2/4, 4/4
Tanguillo
Takt: 2/4, 4/4
Zapateado
Takt: 2/4, 4/4
Garrotin
Takt: 2/4, 4/4

Kombinovani i narodni

Columbianas
Porodica: Rumba gitana, giajira
Takt: 2/4, 4/4
Danza Mora
Porodica: Zambra
Takt: 2/4, 4/4
Farruca
Takt: 2/4, 4/4
Guajiaras
Porodica: Tanguillo, uticaji sa Kube
Takt: 6/8, 3/4
Peteneras
Porodica: uticaji sa Kube
Takt: 6/8, 3/4
Sevillanas
Porodica: narodni ples
Takt: 6/8, 3/4
Taranto
Porodica: Taranta, minera
Takt: 2/4, 4/4
Zambra
Takt: 2/4, 4/4

Podela preuzeta sa Wikipedia:

  • U porodicu “palo seco” što predstavlja prema nekim teoretičarima izvorni flamenko spadaju: debla, carceleras, trilla, saetas, martinete, tonás.
  • U porodicu soleá spadaju: soleá, bulerías  por soleá, cantinas (uključujući alegrías, romeras, caracoles, mirabrás),bulerías, caña, polo.
  • U porodicu seguiriya spadaju: seguiriya, cabales, serrana, livianas, toná liviana.
  • U porodicu fandangos spadaju: verdiales, jaberas,  rondeñas, fandangos de lucena, malagueñas, tarantas, cartageneras, cantes de madrugá, minera, murciana, levantica, granaína.
  • U porodicu tangos spadaju: tangos, tientos, farruca, garrotin, rumba, tanguillos, marianas.
  • U porodicu “ ida y vuelta” što znači “kružno putovanje”spadaju: guajiras, vidalitas, milongas, colombianas.
  • Ostali “ palos”: sevillanas, nanas ( “lullabies”), bambera, zambras, zorongo, campanilleros.
Izvori:

Different Ways to Look at Flamenco Palos by Thomas Whiteley Pročitajte više
Wikipedia – Palo (Flamenco)